Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

бистрик короткокрилий
ocypus curtipennis (motschulsky, 1849)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Стафілініди (Staphylinidae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Кавказ, Мала Азія, Пн. Іран, Крим. В Україні поширений лише в Криму, де зустрічається в горах та передгір’ях.
Чисельність і причини її зміни: Незначна (частіше поодинокі особини).
Причини зміни чисельності: антропогенний вплив (особливо вибирання каміння та обробка гірських лісових масивів пестицидами, лісові пожежі та знищення гірських лісів)
Особливості біології та наукове значення: : Дорослі жуки та личинки — хижаки, знищують дрібних слимаків. Жуки зустрічаються в підстилці, верхніх шарах ґрунту, особливо часто під камінням, а також в норах та гніздах ссавців. Зустрічаються з березня до жовтня. Зимує в личинковій та дорослій стадії. Личинка за допомогою верхніх щелеп та передніх ніг вириває нірку в ґрунті, з якої і полює.
Морфологічні ознаки:23–26 мм. Чорний, дуже близький до Оcypus olens (відсутнього в Україні, але внесенного в попередні випуски «Червоної книги України»), від якого відрізняється редукованими крилами та будовою едеагуса самців.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Охороняється в заповідних територіях як компоненту біогеоценозу.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Один з найкрупніших хижаків-ентомофагів серед стафілінід фауни України, який знищує багатьох комах, а також дрібних слимаків та червів.
Джерело: Плигинский, 1928; Потоцкая, 1967; Гусаров, 1992; Smetana, Davies, 2000; Петренко, 2005. Автор: А.А. Петренко Фото: В.Г. Радченко