Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

турун угорський
carabus (pachystus) hungaricus (fabricius, 1792)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-туруни (Carabidae). Один з 5 видів підроду.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Політопний вид. В Україні представлений одним ендемічним для країни підвидом C. h. gastridulus Fischer, 1823 (Крим) та підвидами C. h. scythus Motsch., 1847 (степова зона та крайній пд. Лісостепу України, Молдова) і C. h. mingens (крайній сх. Степу України, пд. Росії, передгір’я Кавказу до Волги). Ареал виду простягається від Центральної Європи до Зх. Казахстану.
Чисельність і причини її зміни: Незначна: поодинокі особини. Іноді (в окремі роки на цілинних ділянках) локально численний (до 5–10 особин на 100 м2). Чисельність різко зменшується внаслідок розорювання цілинних степових ділянок.
Особливості біології та наукове значення: : Цілинний степ, яйли Криму, нерозорані ділянки, балки, перелоги. Зоофаг широкого профілю. Одно- та дворічна генерація. Зимують дорослі жуки, рідше личинки старшого віку. Парування і відкладання яєць відбувається навесні. Молоді жуки з’являються в першій половині літа (з личинок, що перезимували) і на початку осені.
Морфологічні ознаки:Завдовжки 28–34 мм. Чорний, матовий. Тіло опукле. Надкрила з рядами ямок, трохи ширші за передньоспинку. Мандибули по внутрішньому краю рівні і тільки перед вершиною різко зігнуті.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Занесений до Червоних книг Молдови, Угорщини, Росії. Охороняється в степових заповідниках України.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Знищує ряд шкідників польових культур.
Джерело: ЧКУ. Тваринний світ, 1994; Різун, Коновалова, Яницький, 2000; Löbl, Smetana, 2003; Пучков, 2008. Автор: О.В. Пучков Фото: В.Г. Радченко