Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

турун бесарабський
carabus (tomocarabus) bessarabicus (fischer von waldheim, 1823)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-туруни (Carabidae). В Україні один з 3 видів підроду (в Палеарктиці — один з 8 видів).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. України, Центральна та Пд. Росія, степи Зх. Сибіру та Казахстану.
Чисельність і причини її зміни: Рідкісний вид, зареєстровано тільки поодинокі особини. Чисельність різко зменшується внаслідок розорювання цілинних степових ділянок.
Особливості біології та наукове значення: : Одно- або дворічна генерація. Зимують жуки, рідше личинки старшого віку. Парування і відкладання яєць відбувається навесні. Молоді жуки з’являються в першій половині літа і зустрічаються до початку осені. Заселяє цілинні ділянки степу, байраки, рідше піщаний степ (Херсонська обл.). Зоофаг широкого профілю.
Морфологічні ознаки:Завдовжки 19–26 мм. Чорний, помірно блискучий (самці). Надкрила з дуже слабкою зернистістю. Задні кути передньоспинки маленькі і тільки трохи заходять за основу надкрил.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Охороняється в степових заповідниках України в комплексі з іншими безхребетними.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Розмноження в неволі не проводилось.
Господарське та комерційне значення: Корисний ентомофаг.
Джерело: Определитель насекомых европейской части СССР, 1965; Löbl, Smetana, 2003; Пучков, 2008. Автор: О.В. Пучков Фото: В.Г. Радченко