Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

псевдофаенопс якобсона
pseudophaenops jacobsoni (pliginsky, 1912)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-туруни (Carabidae). В Україні один з 2 ендемічних для країни видів роду.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ендемічний вид України. Зустрічається тільки в Криму (Карабі-яйла): печери — Уральська, Борго-Ташик, Аю-Тешік. Можливі знахідки і в інших печерах Криму.
Чисельність і причини її зміни: Рідкісний вид, реєструються поодинокі особини.
Причини зміни чисельності: антропогенний прес в місцях перебування виду (спелеотуризм).
Особливості біології та наукове значення: : Даних немає. Зареєстрований в грунтових пастках в травні–червні. Зимує імаго. Хижак.
Морфологічні ознаки:7–8 мм. Сліпі жуки. Тіло світло-жовте, подовжене. Надкрила голі, паралельні. Вусики та ноги дуже довгі, в волосках. Передньоспинка не коротша за овальну голову. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає. Вразливий вид печерних угруповань безхребетних тварин. Розвиток неорганізованого спелеотуризму призводить до знищення виду. Повинен охоронятися в комплексі з іншими печерними ендемічними видами Криму: Ps. tauricus Winkler, 1912 та Tauricimmerites dublanskii Belousov, 1998.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Не проводилось.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Крыжановский, 1983; Löbl, Smetana, 2003. Автор: О.В. Пучков Фото: В.Г. Радченко