Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

жужелиця дама
carterus (s. str.) dama (rossi, 1792)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-туруни (Carabidae). Один з 10 видів в Палеарктиці, а в Україні — один з 4.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. Пд. Європи, Передня Азія, Кавказ та Копетдаг. Поодинокі особини знаходили на крайньому пд. Степу України та в Криму.
Чисельність і причини її зміни: Трапляється дуже рідко.
Причини зміни чисельності: зникнення цілинних степових ділянок.
Особливості біології та наукове значення: : Не вивчені. Ксерофільний рослиноїдний вид. Зареєстрований у травні–червні. Імовірно, зимують як імаго, так і та личинки.
Морфологічні ознаки:Завдовжки 7–10 мм. Тіло сплющеновидовжене, густо точковане та волохате. Чорний або чорно-бурий. Голова самців з довгими рогоподібними виростами та крилоподібно розширеними мандибулами.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Не здійснювалися. Рекомендований до охорони в степових заповідниках України.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Крыжановский, 1983; Löbl, Smetana, 2003. Автор: О.В. Пучков Фото: В.Г. Радченко