Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

плоскотілка червона
cucujus cinnabarinus (scopoli, 1763)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-Плоскотілки (Cucujidae). В Україні один з 2 видів роду.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європейський реліктовий вид. Лісова зона та правобережний Лісостеп.
Чисельність і причини її зміни: Рідкісний. Узагальнені дані про чисельність відсутні. До зниження чисельності може призводити скорочення насаджень старих листяних дерев.
Особливості біології та наукове значення: : Можливо, зимують дорослі жуки та личинки старшого віку під корою. Тяжіє до листяних, рідко — мішаних лісів. Мешкає під корою листяних дерев (дуб, клен, рідше шпилькові). Імаго та личинки — хижаки.
Морфологічні ознаки:11–15 мм. Тіло дуже сплющене, зверху червоне. Передньоспинка з різкими килями. Низ і ноги чорні.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Занесено до списку видів, що охороняються Бернською конвенцією.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає. Можливо, приносить користь, знищуючи шкідливих комахксилофагів.
Джерело: Определитель насекомых европейской час- ти СССР, 1965; Жесткокрылые-ксилобионты, мицетобионты и пластинчатоусые..., 1996; Безхре- бетні тварини України під охороною Бернської конвенції, 1999. Автор: О.В. Пучков Фото: В.Г. Радченко