Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

плавунець широкий
dytiscus latissimus (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-плавунці (Dytiscidae). Один з 17 видів роду, поширених в Палеарктиці. В Україні один з 6 видів роду.
Природоохоронний статус виду: Недостатньо відомий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Вся Європа, пн. Казахстан, Зх. Сибір. В Україні — лісова та пн. лісостепової зони (пд. межа ареалу), Закарпаття.
Чисельність і причини її зміни: Зустрічається нечасто, відомі поодинокі особини.
Причини зміни чисельності: порушення гідрологічного режиму водойм, їх забруднення промисловими відходами.
Особливості біології та наукове значення: : Зимують жуки. Парування та відкладання яєць відбувається переважно весною. Личинки проходять ІІІ віки (періоди по 5–20 днів кожний). Лялечка розвивається до 20–30 днів. Після виходу з лялечки жуки залишаються в печерках ще декілька днів. Імаго живе до 1 року, іноді довше. Зустрічається в великих стоячих (зрідка проточних) водоймах. Активний хижак.
Морфологічні ознаки:36–44 мм. Тіло широке та велике. Зеленувато-бурий з жовтими ротовими органами, плямами на лобі та широкою облямівкою навколо передньоспинки та надкрил. Боковий край надкрил розпластаний у вигляді тонкої гострої пластинки. Надкрила в зморшках.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Занесено, як рідкісний до списку видів, що охороняються Бернською конвенцією (додаток ІІ Бернської конвенції.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Не проводилось.
Господарське та комерційне значення: Іноді може незначно шкодити рибному господарству.
Джерело: Зайцев, 1953; Определитель насекомых евро- пейской части СССР, 1965; Безхребетні тварини України під охороною Бернської конвенції, 1999; Мателешко, 2008. Автор: О.В. Пучков Фото: О.С. Мандзюк