Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

вусач мускусний
aromia moschata (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Твердокрилі (Coleoptera), родина — Жуки-вусачі (Cerambycidae). Один з 10 видів палеарктичного роду. Єдиний вид (номінативний підвид) роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Транспалеаркт. Поширений майже по всій території України.
Чисельність і причини її зміни: В середньому незначна (поодинокі особини), але локально зареєстрований як звичайний вид. Чисельність може знижуватись внаслідок зменшення насаджень верби та вирубки старих дерев.
Особливості біології та наукове значення: : Генерація дво- або трирічна. Літ (в жаркі години дня), парування та відкладання яєць спостерігається з червня до серпня. За весь період самка відкладає 90–160 яєць у тріщини кори. Личинка спочатку розвивається під корою, а потім в живій деревині, де і заляльковується (в травні–червні). Біотопи перебування виду (долини річок, пониззя біля боліт, прибережні гаї) зумовлені присутністю в них кормових дерев (верба, тополя). Частіше зустрічається у верхньому ярусі дерев. Імаго відмічено також на квітках спіреї та окружкових. Зустрічається переважно в розріджених деревостоях, головним чином заселяє верби, рідше — інші листяні породи (тополя, осика). Дендрофаг. Імаго іноді живляться соком берези та дуба.
Морфологічні ознаки:13–38 мм. Тіло довге, забарвлення блискучометалеве, зелене, зрідка — бронзовозелене. Передньоспинка з гострим зубцем на боковому краї та горбкоподібним підвищенням посередині.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Заходи охорони не здійснювались.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Може пошкоджувати насадження верби.
Джерело: Плавильщиков, 1940; Загайкевич, 1959; Атлас ко- мах України, 1962; ЧКУ. Тваринний світ, 1994; Різун, Коновалова, Яницький, 2000. Автори: В.М. Єрмоленко, О.В. Пучков Фото: В.Г. Радченко