Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

пилкохвіст плігінського
poecilimon pliginskii miram, 1929


Таксономічна належність:: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Прямокрилі (Orthoptera), родина — Листові коники (Phaneropteridae).
Природоохоронний статус: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ендемік Криму. Поширений від передгір’їв Кримських гір до яйл Головного пасма (Біло-гірськ, Чатир-Даг та Кара-Даг).
Чисельність і причини її зміни: Рідкісний вид (поодинокі екземпляри). Зни-кає через розкорчовування схилів, випасан-ня худоби на яйлах.
Особливості біології та наукове значення: Генерація однорічна. Зимують в фазі яйця. Личинки з’являються навесні, дорослі кома-хи зустрічаються з кінця червня до серпня. У липні–серпні відкладають яйця у щілини на стеблах рослин. Фітофаги. Віддають пе-ревагу узліссям та галявинам передгірних і гірських лісів, травостою яйл (до висоти 1500 м).
Морфологічні ознаки: Довжина тіла (у самки — не враховуючи до-вжину яйцекладу) 14–19 мм. Жово-зелені з темними цятками, або великими чорними плямами на потилиці та на верхній поверхні черевця (трикутними чи у вигляді попереч-них смуг). Вусики щетинкоподібні, довші за тіло, з чорними кільцями. Передньоспинка з червоними поздовжніми смужками з кож-ного боку, у самця сідлоподібної форми, у самки — циліндрична. Короткокрилі: у сам-ця надкрила жовтуваті з темним диском, виступають з-під передньоспинки, у самки — приховані. Нижні поверхні задніх стегон гладенькі, без шипиків. Яйцеклад самки — 8,5 мм, біля вершини сильно зазубрений, від основи зубців по нижньому краю прямий. Складка поблизу основи нижньої стулки яй-цекладу широка, пластинкоподібна та опу-щена донизу. Характерною ознакою виду є г-подібні церки самців, біля основи цилін-дричні та гладенькі, їх верхня частина загну-та всередину, тут майже трикутна, сильно розширена та сплющена, зубчаста (у вигляді s-подібно вигнутої «пилки» з 8–17 направле-них назад дрібних чорних зубчиків і двох не-великих зубчиків поблизу вершини).
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняється в Кримському та Карадазько-му ПЗ. У місцях перебування виду потрібно створювати ентомологічні заказники.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Бей-Биенко, 1954, 1964 b; ЧКУ, 1994; Heller et al., 1998; Heller, 2004; Zhantiev, Korsunovskaya, 2005; Eades, Otte, 2008; власні спостереження Пушкаря. Автори: Т.І. Пушкар, В.М. Єрмоленко Фото: Т.І. Пушкар