Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

коник-товстун степовий
callimenus multituberculatus (fischer-wald- heim, 1833)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Прямокрилі (Orthoptera), родина — Коники-товстуни (Bradyporidae).
Природоохоронний статус: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в україні: Один з двох видів у фауні України. Ареал диз’юнктивний, зустрічається від Балкан до Передкавказзя. В Україні відмічений у Степовій і на пд. Лісостепової зони (Черкаська, Харківська, Одеська, Херсонська, Донецька обл.) Останні достовірні знахідки — в 19021906 рр. в Одеській і Донецькій обл. Знахідка в 1989 р. в Канівському ПЗ потребує підтвердження.
Чисельність і причини її зміни: Дуже низька. Основні негативні фактори — розорювання цілини, сінокосіння, перевипас, обробка інсектицидами.
Особливості біології та наукове значення: Генерація чотирирічна, три з чотирьох років — ембріональна діапауза. Личинки з’являються в кінці квітня — на початку травня. Мають V віків, з них перші три проходять до кінця травня, личинки IV віку з’являються в кінці травня, V віку і імаго — на початку червня. Спів самців і парування починається в червні. Активність спостерігається вранці та надвечір. Яйця відкладаються у дернину в липні–серпні. Плодючість — 48–72 яйця по 6–8 штук у кладці. Фітофаги, іноді поїдають трупи комах. Зустрічається в цілинних степах або на старих перелогах, переважно в місцях з розчленованим рельєфом. Обирають ділянки з густим травостоєм та низькими чагарниками.
Морфологічні ознаки: Довжина тіла (у самки — не враховуючи дов жини яйцекладу) 50–80 мм. Тіло масивне, округле. Бронзово-чорні з буро-жовтими плямами, які на черевці зливаються у 2 поздовжні смуги, іноді — суцільно-чорні, лише з двома поздовжніми жовтими смугами на першому тергіті черевця. Вусики щетинкоподібні, коротші за тіло. Ноги світлі. Передньоспинка з двома гострими кілями по боках та чотирма поздовжніми реберцями згори. Короткокрилі, надкрила у самця і самки перетворені на органи стридуляції. Кінцівки ходильні, гомілки озброєні великими шипами і міцними шпорами. Яйцеклад короткий, шаблеподібний, довжиною 14-22 мм.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Необхідно виявити місця перебування виду в Україні. Пропонується реакліматизація виду у степових заповідниках.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:В Україні не проводилося.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Бей-Биенко, 1964 b; ЧКУ, 1994; Гончаров, 1995; Heller et al., 1998; Горностаев, 2001; Heller, 2004; Eades, Otte, 2008. Автори: Т.І. Пушкар, В.Ю. Назаренко, В.М. Єрмоленко Фото: П. Наскрецкі