Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

долерус степовий
dolerus ciliatus konow, 1891


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Справжні пильщики (Tenthredinidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ареал охоплює пд. Сх. Європи, Малу Азію, Кавказ і Закавказзя (Вірменію), степову частину Казахстану. Понтійський вид. В Україні ізольовані популяції виявлено на сх. степової зони та у Криму.
Чисельність і причини її зміни: Незначна (поодинокі особини). Причини зміни чисельності не з’ясовані (можливо, скорочення площ, зайнятих степовою рослинністю).
Особливості біології та наукове значення: : Дає одну генерацію на рік. Літ самців — у березні–квітні, на півночі ареалу — до середи ни травня. Самки короткокрилі, не літають, відкладають яйця у листки дикорослих злаків (типчак, костриця та ін.). Живлення личинок відбувається у кінці квітня–травні. На третьому тижні розвитку личинки заляльковуються в комірці у поверхневому шарі ґрунту, де й зимують.
Морфологічні ознаки: Тіло суцільно чорне. Тулуб, крила та ноги вкриті блідо-сірими щетинками. Коліна ніг більш-менш широко руді. Крила дуже короткі, покривають лише перші два членики черевця, буруваті. Сегменти черевця з білою облямівкою. Довжина тіла — 5–6,5 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не здійснювалися. Треба докладніше вивчити особливості біології виду, виявити і взяти під охорону місця його перебування. Охороняється у заповіднику «Хомутовський степ».
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Керенский, 1926; Єрмоленко, 1975; Желоховцев, 1988; ЧКУ, 1994. Автори: В.М. Єрмоленко, А.Г. Котенко Малюнок: Н.В. Кащенко