Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

джміль вірменський
bombus (thoracobombus) armeniacus radoszkowski, 1877


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-токрилі (Hymenoptera), родина — Справжні бджоли (Apidae). Один із 52 видів підроду Thoracobombus всевітньо поширеного (за ви-нятком Пд. Африки, Австралії та Нової Зелан-дії, куди завезений спеціально) роду Bombus (понад 250 видів). Один із 40 видів джмелів у фауні України.
Природоохоронний статус: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в україні: Вид поширений від Литви до передгір’я Па-міру і Тянь-Шаню, Казахстан, Мала Азія, За-кавказзя, пд. Зх. Сибіру. В Україні знайдений у Тернопільській, Черкаській, Херсонській, Кіровоградській, Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській обл. та у Криму.
Чисельність і причини її зміни: Зустрічається дуже рідко. В більшості вка-заних точок в Україні зареєстровані лише поодинокі знахідки. Основними факторами, що призводять до зниження чисельності, є значне скорочення місць, придатних для гніздування та збору корму, знищення гнізд цього виду під час оранки полів, луків або скошування рослин та загибель дорослих особин при обробках полів пестицидами.
Особливості біології та наукове значення: Антофіл, живиться нектаром та пилком рос-лин, важливий запилювач багатьох рослин. Соціальний вид. Самки запліднюються сам-цями восени, після чого зимують, а навесні кожна молода матка самостійно будує гніз-до. Особливості гніздування цього виду спе-ціально не вивчалися. За сезон розвивається одне покоління, яке складається із декількох виводків робочих особин, після чого виро-щується репродуктивне потомство. Літає з квітня до вересня.
Морфологічні ознаки: Довжина тіла самок — 22–25 мм, самців — 15–17 мм. Щоки сильно подовжені. На спинці між крилами суцільна перев'язка із чорних волосків із чіткими краями. Краї за-дніх гомілок у чорних волосках. Все черевце за винятком останнього сегменту покрите жовтими волосками. Чоло і все тім'я в чор-них волосках.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняється в Українському степовому ПЗ («Хомутовський степ») та Чорноморсько-му БЗ. Необхідно створити заказники і нові заповідники в інших місцях мешкання виду.
Господарське та комерційне значення: Запилювач багатьох рослин, в тому числі та-ких, що культивуються в степовій зоні Укра-їни.
Джерело: Śnieżek, 1910; Скориков, 1922; Kuntze, Noskiewicz, 1938; Радченко, 1989; ЧКУ, 1994; Дугина, 2005; Ефре- мова, 2002; Williams, 1998. Автор: В.Г. Радченко Фото: В.Г. Радченко