Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

кольпа клюге (кампсосколія жовтоволоса)
colpa klugii (vander linden, 1827)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-токрилі (Hymenoptera), родина — Сколієві оси (Scoliidae).
Природоохоронний статус: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Один з 9-ти видів роду Campsoscolia у фа-уні Палеарктики та один з 3-х видів у фауні України. Середземноморський вид. Ареал включає пд. Франції, Албанію, Туреччину, пд. України. В Україні відзначений в Херсонській обл. та в Криму.
Чисельність і причини її зміни: Дуже рідкісний, локально розповсюджений, украй нечисленний вид.
Особливості біології та наукове значення: : Мешкає в псамофітних степах, хортобі-онт. Дає 1 генерацію на рік. Імаго активні з кінця липня до середини серпня. Парази-тує на личинках мармурового та східного травневого хрущів. Зимує у ґрунті на стадії передлялечки.
Морфологічні ознаки: Дуже велика оса, довжина тіла — 21–31 мм (трохи менша, ніж сколія-гігант, від якої відрізняється насамперед наявністю двох дискоїдальних комірок на передніх кри-лах). Тіло темно-коричневе, на метасомі три жовтих перев’язки: на 3, 4 і 5 терґумах. Голова самки жовта. Крили з жовтим від-тінком.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідне надання заповідного статусу всім збереженим ділянкам цілинних псамофіт-них степів.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Корисний ентомофаг. Комерційного значен-ня не має.
Джерело: Штейнберг, 1962; Тобиас, 1978. Автор: О.В. Фатерига Фото: О.В. Фатерига