Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

паравеспа царська
paravespa rex (schulthes, 1923)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчас-токрилі (Hymenoptera), родина — Складчас-токрилі оси (Vespidae).
Природоохоронний статус: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середземноморсько-середньоазіатський вид. Ареал включає Крим, пд.-сх. і пд. Казах-стан, Киргизію, Узбекистан, Малу Азію, Іран. В Україні відзначений у сх. частині пд. берега Криму, де проходить пн.-зх. межа його аре-алу.
Чисельність і причини її зміни: Вузьколокальний вид з украй низькою чи-сельністю.
Причини зміни чисельності: під-вищене рекреаційне навантаження, випас худоби, забруднення місцеперебувань по-бутовим сміттям.
Особливості біології та наукове значення: : Мешкає в напівпустельних і пустельних ландшафтах Пд. берегу Криму. Дає 1 гене-рацію на рік. Біологія гніздування невідома. Інші види роду Paravespa гніздяться в ґрун-ті на горизонтальних ділянках, біля входу в гніздо самка будує вертикальну трубку із землі. Імаго — антофіли, личинки — ентомо-фаги.
Морфологічні ознаки: Єдиний вид Vespidae в Україні з осно-вним темно-червоним забарвленням тіла. Середньо спинка та вершинні сегменти че-ревця чорні. Довжина тіла — 15–18 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідне надання заповідного статусу всім місцям перебування виду.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Комерційного значення не має.
Джерело: Kostylev, 1928; Курзенко, 1977; Иванов, Фатерыга, 2003; Фатерыга, 2004. Автори: О.В. Фатерига, О.В. Амолін, С.П. Іванов Фото: О.В. Фатерига