Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

оніхоптерохеілюс паласа
onychopterocheilus pallasii (klug, 1805)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Складчастокрилі оси (Vespidae).
Природоохоронний статус: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Євроазіатський степовий вид. Єдиний представник роду в фауні України. Ареал диз’юнктивний, від Угорщини до Монголії. В Україні відомий у Луганській обл. і в Криму.
Чисельність і причини її зміни: Украй малочисельний. Основна причина зміни чисельності: зменшення площі цілинних степових ділянок.
Особливості біології та наукове значення: : Біологія невідома. Найбільш ймовірно гніздяться в ґрунті. Імаго — антофіли, личинки — ентомофаги.
Морфологічні ознаки: Тіло чорне з блідо-жовтим малюнком. На другому членику черевця дві великі червоні плями. Довжина тіла — 12–17 мм.режим збереження популяцій та заходи з охорони Необхідне додання заповідного статусу збереженим цілинним степовим ділянкам.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Комерційного значення не має.
Джерело: Blüthgen, 1961; Gusenleitner, 1994; Иванов, Фатерыга, 2003; Курзенко, 2004. Автори: О.В. Амолін, О.В. Фатерига, С.П. Іванов Фото: О.В. Фатерига