Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

дисцелія зональна
discoelius zonalis (panzer, 1801)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Складчастокрилі оси (Vespidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Транспалеарктичний вид. В Україні зустрічається скрізь, але в степовій зоні переважно в байрачних та заплавних лісах.
Чисельність і причини її зміни: Малочисельний вид.
Причини зміни чисельності: санітарні вирубки лісу і застосування пестицидів для знищення шкідників лісу і садів.
Особливості біології та наукове значення: : Дендробіонт. На рік дає 2 генерації. Літає протягом усього теплого періоду року. Самки гніздяться в порожнинах ходів личинок комах-ксилофагів. Гнізда розділяються на комірки перегородками із частково пережованих вирізок листків. Для личинок заготовляє гусінь ямкочервоних молей або личинок пильщиків. Імаго — антофіли. Зимує в гнізді на стадії передлялечки.
Морфологічні ознаки: Струнка чорна оса. Жовтий колір розвинутий у обох статей тільки на наличнику та вузьких перев’язках на першому і другому сегментах черевця. Від близьких видів відрізняється мандибулами, які розширюються до гори. Довжина тіла — 9–16 мм.режим збереження популяцій та заходи з охорони Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для існування виду, скоротити вирубку старих дерев.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Вид заселює штучні гніздові конструкції типу вуликів Фабру.
Господарське та комерційне значення: Корисний ентомофаг. Комерційного значення не має.
Джерело: Малышев, 1952; Blüthgen, 1961; Курзенко,1978; ЧКУ, 1994. Автори: О.В. Амолін, О.С. Вобленко, А.Г. Котенко, О.В. Фатерига Фото: О.В. Фатерига