Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

сфекс жовтокрилий
sphex favipennis fabricius, 1793


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Риючі осисфециди (Sphecidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Один з 3-х відомих в фауні України видів роду Sphex. Ареал охоплює Пд. Європу, Кавказ, Пд.-Зх. та Середню Азію, Пн. Африку. В Україні поширений у Криму.
Чисельність і причини її зміни: Незначна. Деградація та руйнування сприятливих для існування виду стацій через господарську діяльність людини.
Особливості біології та наукове значення: : Мешкає на схилах балок, ярів степової зони, крутих берегах річок. Імаго літають з червня до серпня. Антофіли, живляться нектаром квіток зонтичних, молочайних, конюшини, тамариксів. Гніздо робить у ґрунті. Для живлення личинок заготовляє саранових. Розвиток яєць триває 3–4 дні, личинок — 10–14. Зимує личинка в коконі. Дає одну генерацію на рік.
Морфологічні ознаки: Тіло і ноги на більшій частині чорні, черевце з сильно розвинутим червоним малюнком. Більша частина крил жовтувата. Довжина тіла — 26–32 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не здійснювалися. Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для існування виду. У місцях перебування виду слід створити ентомологічні заказники. Рекомендований до охорони в Карадазькому, Опукському та Казантипському ПЗ.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Корисний ентомофаг. Комерційного значення не має.
Джерело: Пулавский, 1978; Казенас, 1972; Казенас, 1978; ЧКУ, 1994; Шоренко, 2005. Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко Фото: О.С. Мандзюк