Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

церцеріс горбкуватий
cerceris tuberculata (villers, 1787)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Риючі осикраброніди (Crabronidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює Пд. Європу, Кавказ, Пд.-Зх. та Середню Азію, Зх. Сибір, Пн. Африку. В Україні знайдений в Луганській, Полтавській, Миколаївській, Одеській обл. та в Криму.
Чисельність і причини її зміни: Незначна (поодинокі особини).
Причини зміни чисельності: господарська діяльність людини, застосування пестицидів у боротьбі з комахами-шкідниками та бур’янами.
Особливості біології та наукове значення: : Імаго — антофіли, личинки — ентомофаги. Мешкає на схилах балок, ярів, в долинах річок у степовій зоні, у Лісостепу — на ксерофітних ділянках. Імаго літають з липня до середини вересня. Живляться нектаром квіток (зазвичай зонтичних та складноцвітих). Гніздо робить у ґрунті на глибині до 50 см. Для живлення личинок самка заготовляє паралізованих жуків-довгоносиків з роду Cleonus. Зимує личинка в коконі. Дає 1 генерацію на рік.
Морфологічні ознаки: Тіло чорне з розвинутим світлим малюнком. Серединне поле проподеума гладеньке. Наличник спереду округлено вирізаний, з виступом у верхній частині. Жувальця з двома крупними зубцями. Довжина тіла — 17–22 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не здійснювалися. Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для існування виду. У місцях перебування виду слід створити ентомологічні заказники. Рекомендований до охорони в Дунайському БЗ, Карадазькому та Опукському ПЗ.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Пулавский, 1978; Казенас, 1978; ЧКУ, 1994; Біоріз- номанітність Дунайського біосферного заповід- ника, 1999; Шоренко, 2005. Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко Фото: О.С. Мандзюк