Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

стизоїд тризубий
stizoides tridentatus (fabricius 1775)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси -краброніди (Crabronidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює Пд. Європу, Пд.-Зх. і Середню Азію, Казахстан та Монголію. В Україні зустрічається в Одеській, Донецькій обл. та в Криму.
Чисельність і причини її зміни: Незначна (поодинокі особини). Причини зміни чисельності не з’ясовані. Можливо, зменшення чисельності хазяїв — інших видів риючих ос.
Особливості біології та наукове значення: : Біотопи перебування: ксерофітні ділянки в долинах річок та схили ярів і балок. Літ імаго триває з травня до кінця серпня. Дає 1 генерацію на рік. Імаго живляться нектаром квіток, в першу чергу зонтичних. Паразитує у гніздах ос з роду Sphex.
Морфологічні ознаки: Тіло на більшій частині чорне, черевце з жовтою перев’язкою. Крила сильно затемнені з прозорим вершинним краєм. Довжина тіла — 12–22 мм.режим збереження популяцій та заходи з охорони Треба докладніше вивчити особливості біології виду, виявити і взяти під охорону місця його перебування.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Аренс, Аренс, 1953; Пулавский, 1978; Казенас, 1978; ЧКУ, 1994; Черный, 2005; Шоренко, 2005. Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко Малюнок: Н.В. Кащенко