Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

стиз смугастий
stizus fasciatus (fabricius, 1781)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Риючі оси -краброніди (Crabronidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Вид відомий від Пд. Європи до Афганістану та з Китаю. В Україні зустрічається в деяких місцях узбережжя Чорного та Азовського морів.
Чисельність і причини її зміни: Дуже низька (поодинокі особини). Причини зміни чисельності не з’ясовані.
Особливості біології та наукове значення: : Мешкає на ксерофітних ділянках на аренах. Літ імаго — у червні–серпні. Гніздо з кількома комірками будує в піщаному ґрунті. Яйця самки відкладають на тіло паралізованих саранових. Демографічна ситуація не відома, плодючість не з’ясована.
Морфологічні ознаки: Тіло на більшій частині чорне, черевце з розвинутим світлим малюнком. Крила затемнені. Довжина тіла — 16–24 мм. режим збереження популяцій та заходи з охорони Треба докладніше вивчити особливості біології виду, виявити і взяти під охорону місця його перебування. Рекомендований до охорони в Дунайському БЗ.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Корисний ентомофаг. Комерційного значення не має.
Джерело: Пулавский, 1978; Казенас, 1978; ЧКУ, 1994; Біоріз- номанітність Дунайського біосферного заповід- ника, 1999; Шоренко, 2005. Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко Фото: О.С. Мандзюк