Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

стиз двокрапковий
stizus bipunctatus (f. smith, 1856)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Риючі осикраброніди (Crabronidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює Пд.-Сх. Європу, Малу Азію, Пд.-Зх. Азію, пн.-сх. райони Афганістану. В Україні зустрічається в деяких місцях узбережжя Чорного моря (пд. райони Одеської, Миколаївської, Херсонської обл. та Криму).
Чисельність і причини її зміни: Дуже низька (поодинокі особини). Причини зміни чисельності не з’ясовані.
Особливості біології та наукове значення: : Біотопи перебування: ксерофітні ділянки в долинах річок, піщані схили ярів та балок. Літ імаго — у червні–серпні. Гніздо будує в піщаному ґрунті. Яйця самки відкладають на тіло паралізованих саранових.
Морфологічні ознаки: Щитик з двома жовтими плямами по боках. Жовті плями на 2-му терґіті черевця хвилеподібно зігнуті. Довжина тіла — 15–19 мм.режим збереження популяцій та заходи з охорони Треба докладніше вивчити особливості біології виду, виявити і взяти під охорону місця його перебування. Рекомендований до охорони в Карадазькому та Опукському ПЗ.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Корисний ентомофаг. Комерційного значення не має.
Джерело: Пулавский, 1978; Казенас, 1972; Казенас, 1978; ЧКУ, 1994; Шоренко, 2005. Автори: А.Г. Котенко, О.С. Вобленко Фото: О.С. Мандзюк