Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

ліометопум звичайний
liometopum microcephalum (panzer, 1798)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Мурашки (Formicidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Один з 8 видів голарктичного роду (також 6 викопних видів з еоценових, олігоценових та міоценових відкладів Європи, відомі з Азії та Північної Америки), в Палеарктиці 3 види, в Україні — 1. Реліктовий євро-кавказський лісовий вид, що поширений в Пд. та Середній Європі, на пд. Сх. Європи, на Кавказі та в Ірані. В Україні відомі чотири знахідки в Закарпатті, Самарському лісі (Дніпропетровська обл.), на о. Козачий на Дніпрі нижче греблі Каховської ГЕС (Херсонська обл.) та на безіменному острівці в дельті Дунаю (Одеська обл.).
Чисельність і причини її зміни: В Україні чисельність дуже низька, хоча в Зх. Європі цей вид локально є звичайним. Може повністю зникнути при деградації лісів внаслідок антропогенного пресу та вирубуванні старих дуплястих дерев.
Особливості біології та наукове значення: : Вид з високим рівнем соціальної організації, сім’ї великі, можуть налічувати десятки тисяч робітниць, мають територію, що охороняється, та низку розвинених фуражуваль-них доріг на ґрунті та деревах. Гнізда будує в дуплах старих листяних дерев (переважно дубів). Одна сім’я зазвичай має основне та декілька додаткових гнізд, пов’язаних обмінними дорогами. Найбільш активні з першої половини квітня, на початку літа активність знижується, що пов’язано з закінченням розвитку личинок в гніздах. Літ крилатих особин — в червні–липні. Живляться медяною росою попелиць та інших сисних комах, різноманітними безхребетними тваринами та їхніми рештками.
Морфологічні ознаки:Поліморфні, середніх розмірів (4–7 мм) мурашки. Груди та передня частина голови руді, черевце чорне, вкрите густими срі-блястими прилеглими волосками. Зовні дещо схожі на рудих лісовим мурашок, проте відрізняються від них формою грудей та відсутністю трубочки з вінчиком волосків на кінці черевця.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Необхідно зберігати ділянки, де існують поселення цих мурашок, надавити їм природоохоронного статусу. Особливу увагу слід приділити збереженню старих дібров, а також окремих дуплястих дерев.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони:.Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Рузский, 1905; Фасулати, Кижаева, 1964; Лихо- видов, 1979; Купянская, 1988; Насонов,1889; Рад- ченко, 1991, 1994; Zhou, 2001; Гребенников, Дубо- виков, 2002; Макаревич, 2003; Paknia, Radchenko, Alipanah and Pfeifer 2008. Автор: О.Г. Радченко Фото: В.Г.