Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

дазипода (мохнонога бджола) шипоносна
dasypoda (megadasypoda) spinigera kohl, 1905


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Меліттіди (Melittidae). Один із 9 видів подроду Megadasypoda палеарктичного роду Dasypoda (налічує 36 видів). Один із 5 видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Рідкісний понтійський вид, відомий з Болгарії, Греції, Югославії, Туреччині, південної України, Північного Кавказу та Закавказзя. В Україні знайдений у Донецькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській областях та в Криму.
Чисельність і причини її зміни: Дуже рідкісний, відносно крупний яскравий вид із дуже густо опушеними довгими волосками мохнатими ногами, який може слугувати здобиччю для колекціонерів. Чисельність знижується через різке зменшення кількості кормових рослин — скабіози (Scabiosa), коломонночка (Succisella) та інших видів рослин родини черсакові (Dipsacaceae), у тому числі занесених до Червоної книги України.
Особливості біології та наукове значення: : Літає всередині літа у червні–серпні. Має одну генерацію на рік. Гніздування не відо-ме. Інші досліджені види цього роду будують гнізда в землі, де влаштовують ні чим не облицьовані комірки, в яких розташовують незвичайні пилкові хлібці з ніжками або гребнями знизу. Антофіл, живиться нектаром та пилком рослин, приурочений до квітів родини черсакові (Dipsacaceae).
Морфологічні ознаки:Довжина тіла самки 14–16 мм, самця — 13– 16 мм. Тіло чорне, крила затемнені по краях. Спинка опушена світло-коричневими волосками. 2–4 тергуми посередині опушені густими дрібними тонкими, прилягаючими волосками: у самки — темними, без домішки відстовбурчених; у самця — світлими, з домішкою відстовбурчених або напівприляга-ючих. У самки задні перев’язи 2–3-го тергумів вузько перервані, 4-й тергум із цільною задньою перев’язкою, вершинна половина 5 тергуму та гомілки і лапки усіх ніг вкриті довгими густими жовто-рудими волосками. Клипеус самки і самця в густому довгому світлому прилягаючому опушенні. Передні стегна самця на проксимальному кінці з довгим шипом, внутрішня поверхня його зад–ніх гомілок зі здуттям посередині.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняється в Чорноморському БЗ, Опукському, Карадазькому та Казантипському ПЗ. Необхідно створити заказники в інших місцях мешкання виду та охороняти його кормові рослини.
Господарське та комерційне значення: Має значення як запилювач різних видів черсакових, у тому числі занесених до Червоної книги України.
Джерело: Радченко, 1987; Радченко, Песенко, 1989; Michez, Terzo, Rasmont, 2004. Автор: В.Г. Радченко Фото В.Г. Радченко