Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

мегариса перлата
megarhyssa perlata (christ, 1791)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Їздці-iхневмоніди (Ichneumonidae). У попередньому виданні ЧКУ вказана як M. superba (Schrank).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Один з 3 відомих в фауні України видів роду Megarhyssa. Полісся, Лісостеп. Ареал охо-плює також Середню Європу, ряд регіонів Росії — пн.-зх. та центральні р-ни європей-ської частини, Омська обл., Приморський край, Кавказ.
Чисельність і причини її зміни: Незначна (поодинокі особини).
Причини зміни чисельності: знищення сухих та всиха-ючих дерев під час санітарних вирубок лісу; застосування хімічних засобів охорони; сам-ки під час свердління яйцекладом деревини часто стають здобиччю птахів (дятли, інші).
Особливості біології та наукове значення: : Біологія як у попереднього виду. Дає 1 гене-рацію на рік. На стадії личинки зовнішній па-разит личинок рого хвостів (Siricidae). Через наявність більш довгого, ніж у M. superba, яй-цеклада на свердління деревини витрачає 40–65 хв. Зимує личинка в деревині у влас-ному коконі.
Морфологічні ознаки: Як і попередній вид, один з найбільших за розміром їздець, тіло якого завдовжки 40–43 мм; яйцеклад самок в 1,7–2,0 раза більший за довжину тіла. Наличник у профіль заокру-глений, з чітко вирізаним апікальним краєм, жовтий з червонуватою смужкою в основі. Забарвлення тіла — від жовто-червоного до жовто-коричневого, знизу на мезоплев-рах жовта поздовжня смужка. Лице жовте. У самок жовті плями на 3–5 терґітах черев-ця видовжені, простягаються вперед, за дихальця. У самців передні терґіти темніші, 2 терґіт спереду чорний, середні терґіти червоно-коричневі, останній сегмент жов-тий; генітальні пластинки вентро-апікальні з маленькою овальною плямою з щетинок.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не проводились. Популяції охороняються у листяних і мішаних лісах на території при-родних заповідників і заказників. У інших місцях існування виду доцільно створювати ентомологічні заказники.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Корисний ентомофаг. Комерційного значен-ня не має.
Джерело: Каспарян, 1981; Kaźmierczak, 1981; ЧКУ, 1994; Horstmann, 1998. Автор: В.Г. Толканіц Фото: В.Г. Радченко