Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

мегариса рогохвостова
megarhyssa superba (schrank, 1781)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Їздцііхневмоніди (Ichneumonidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Один з 3 відомих в фауні України видів роду Megarhyssa. Полісся, Лісостеп та Закарпаття (м. Ужгород). Ареал охоплює також Зх. та Центральну Європу, ряд регіонів Росії — пн.-зх. та центральні райони європейської частини, Далекий Схід (Приморський край, о. Сахалін).
Чисельність і причини її зміни:Незначна (поодинокі особини).
Причини зміни чисельності: знищення сухих та всихаючих дерев під час санітарних вирубок лісу, застосування хімічних засобів охорони лісу тощо.
Особливості біології та наукове значення: : Дає 1 генерацію на рік. На стадії личинки — зовнішній паразит личинок різних комах-ксилофагів, переважно рогохвостів (Siricidae). Зустрічаються у мішаних та листяних лісах: на вирубках, на пеньках або стовбурах повалених дерев, на стовбурах дерев, що всихають, в місцях, які добре прогріваються сонячним промінням. Самки довгим яйцекладом пробуравлюють товстий шар деревини, досягаючи в такий спосіб хазяїна, і відкладають на нього одне яйце. Час свердління каналу в деревині — 32–45 хв. Перед відкладанням яйця самка необоротно паралізує хазяїна. Зимує личинка в деревині у власному коконі.
Морфологічні ознаки: Один з найбільших за розміром їздець, тіло якого завдовжки 32–37 мм; яйцеклад самок в 1,1–1,6 раза більший за довжину тіла. Наличник у профіль заокруглений, з майже прямим апікальним краєм, посередині з більш-менш чітким округлим виступом, від жовтого до коричневого з чорною плямою апікально на 0,2–0,4 поверхні виступу. Голова, груди, черевце від жовто-коричневих до чорних. Лице жовте цілком або лише латерально. У самок жовті латеральні плями на 3–5 терґітах черевця майже квадратні, наперед простягаються за дихальця. У самців черевце майже чорне, генітальні пластинки вентро-апікальні з великою овальною плямою з щетинок.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Не проводились. Популяції охороняються у листяних і мішаних лісах на території природних заповідників і заказників. У інших місцях існування виду доцільно створювати ентомологічні заказники.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Корисний ентомофаг. Комерційного значення не має.
Джерело: Каспарян, 1981; Kaźmierczak, 1981; ЧКУ, 1994; Yu, Horstmann, 1997; Horstmann, 1998. Автори: В.М. Єрмоленко, В.Г. Толканіц Фото: В.Г. Радченко