Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

криптохіл червонуватий
cryptocheilus rubellus (eversmann 1846)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Дорожні оси (Pompilidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює Пд. Європу, Кавказ, Малу та Середню Азію, Пн. Африку. В Україні знайдений в Криму та в Генічеському р-ні Херсонської обл.
Чисельність і причини її зміни: Малочисельний вид. Причини зміни популяції: деградація та руйнування стацій виду через господарську діяльність людини.
Особливості біології та наукове значення: : Імаго літають з червня до вересня. Зустрічаються на схилах невисоких гір та в кам’янистих балках. Живляться нектаром квіток (зазвичай зонтичних, складноцвітих та молочайних). Для живлення личинок самка заготовляє паралізованих нею павуків. Зимує личинка в коконі. Дає 1 генерацію на рік.
Морфологічні ознаки: Тіло темно-іржаво-руде з розвинутим чорнуватим малюнком на грудях і черевці. Вусики та ноги руді. Крила коричнювато-жовті з бурою каймою на вершині. Довжина тіла — 20–35 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для існування виду. У місцях перебування виду слід створити ентомологічні заказники. Рекомендований до охорони в Карадазькому та Опукському ПЗ.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Haupt, 1927; Тобиас, 1978; ЧКУ, 1994. Автори: О.С. Вобленко, А.Г. Котенко Малюнок: Н.В. Кащенко