Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

аноплій самарський
anoplius samariensis (pallas, 1771)


Таксономічна належність: Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Дорожні оси (Pompilidae).
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Охоплює Пд.-Сх. Європу, Кавказ, Пн. Африку, Малу та Середню Азію, пд. Далекого Сходу. В Україні знайдений в Криму, а на материковій частині — в Степу та у Лісостепу.
Чисельність і причини її зміни: Малочисельний вид. Причини зміни чисельності не з’ясовані.
Особливості біології та наукове значення: : Імаго літають з червня до вересня. У степовій зоні зустрічається на ксерофітних ділянках у долинах річок, на схилах балок та на сухих солончаках, у Лісостепу знайдений на луках. Імаго — антофіли, живляться нектаром квітів (зазвичай зонтичних, складноцвітих та молочайних). Для живлення личинок самка заготовляє паралізованих нею павуків-тарантулів. Самка будує гніздо в ґрунті з однією коміркою в кінці ходу на глибині до 11 см. Іноді використовує поверхневі ходи вовчка. У цьому випадку вхід у гніздову нірку може знаходитися на відстані до 1,5 м від місця проникнeння в хід вовчка. Зимує личинка в коконі. Дає 1 генерацію на рік.
Морфологічні ознаки: Тіло чорне, лише 2 і 3 терґіти черевця з червоним малюнком. Вусики та ноги чорні. Крила сильно затемнені. Довжина тіла — 15–23 мм.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Необхідно зберігати біотопи, сприятливі для існування виду. У місцях перебування виду слід створити ентомологічні заказники.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Schmiedeknecht, 1930; Малышев, 1966; Тобиас, 1978; ЧКУ, 1994. Автори: О.С. Вобленко, А.Г. Котенко Малюнок: Н.В. Кащенко