Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

стеліс кільчастий
stelis (heterostelis) annulata (lepeletier, 1841)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Бджолимега хіліди (Megachilidae). Один із 10 видів поширеного в Середземномор’ї та Пн. Америці підроду Heterostelis, всесвітньо поширеного (за винятком Австралії) роду Stelis (105 видів). Один із 3 палеарктичних видів підроду в фауні України.
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Середземноморський вид, зустрічається у Пд. Європі, Пн. Африці (Алжир) та Малій Азії. Ареал виду співпадає з ареалом його хазяїна. В Україні відомий у Харківській області та Криму.
Чисельність і причини її зміни: Локально поширений дуже рідкісний вид. Причини вразливості та імовірного зникнення — зменшення площі стацій мешкання та чисельності бджоли-хазяїна — трахузи переривчастої [Trachusa interrupta (Fabricius, 1781)].
Особливості біології та наукове значення: : Мешкає на узліссях соснових та листяних лісів на легких ґрунтах, степових схилах, в кам’янистому степу з чагарниками по ярах. Вид з недостатньо вивченою біологією. В Криму живлення імаго спостерігалось на квітках головачки [Cephalaria uralensis (Murr.) Roem. et Schult.] — основної кормової рослини бджоли-хазяїна. Вид веде клептопаразитичний спосіб життя. Самки відкладають яйця в готові комірки Trachusa interrupta (F.).
Морфологічні ознаки:Зовні дуже подібний до видів бджіл триби Anthidiini, що самостійно будують гнізда, але як і всі клептопаразитичні бджоли, самки S. annulata (Lep.) не мають скопи (волосяної щітки знизу черевця) для збору пилку. Від інших представників роду відрізняється наявністю довгих жовтих плям на боках 1–4 тергумів і неперерваною жовтою смугою на 5 тергумі. Довжина тіла — 10–11 мм.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Мешкання на охоронюваних територіях не встановлено. Треба провести спеціальні дослідження з метою виявлення усіх місць перебування виду-хазяїна, оцінку чисельності та стану його популяцій в Україні. Також треба створити заказники в місцях знахідок виду.
Господарське та комерційне значення: Вид не використовується.
Джерело: Попов, 1932; Осычнюк, Панфилов, Пономарева, 1978; Ornosa, Ortiz-Sánchez, Torres, 2008. Автори: В.Г. Радченко, С.П. Іванов, М.О. Філатов, О.В. Фатерига Фото: В.Г. Радченко