Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

гоплітіс рудий
hoplitis (megalosmia) fulva (eversmann, 1852)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Перетинчастокрилі (Hymenoptera), родина — Бджолимегахіліди (Megachilidae). Один із 7 видів палеарктичного підроду Megalosmia широко поширеного у світі (за винятком Пд. Америки та Австралії) роду Hoplitis (налічує 358 видів). Один із 2 видів підроду [також Hoplitis princeps (Morawitz, 1872)] в фауні України.
Природоохоронний статус: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в україні: Рідкісний напівпустельно-степовий палеарктичний вид, зустрічається локально, пов’язаний переважно з піщаними ґрунтами. Ареал включає Пд., Сх. й Центральну Європу, Кавказ, Туреччину, Сирію, Казахстан, Монголію, Китай. В Україні зареєстрований у Харківській, Полтавській, Херсонській, Донецькій і Луганській обл.
Чисельність і причини її зміни: Рідкісний, локально поширений вид. Стації мешкання зникають внаслідок зарегулювання русел річок, рекреації, збільшення насаджень штучних лісів на пісках в заплавах річок.
Особливості біології та наукове значення: : Мешкає в заплавних пісках р. Дніпро, Сіверський Донець та Ворскла. Має одне покоління на рік, літає в червні та липні. Віддає перевагу квіткам Fabaceae. Будує багатокоміркові гроноподібні гнізда в готових порожнинах у ґрунті, комірки виготовляє із пережованих листів. Вид із недостатньо вивченою біологією гніздування.
Морфологічні ознаки:Тіло чорне, крила затемнені, усі ноги, за винятком тазиків, червоно-жовтого кольору. Джгутики вусиків спереду коричневі. Від інших представників роду у фауні України відрізняється великими розмірами — довжина тіла самки досягає 18 мм. Налобник самки з кілем, кліпеус увігнутий. Тіло переважно опушене світло-рудими волосками. Усі тергуми черевця на апікальних краях мають суцільні перев’язки. 1 стернум самця даховидний, другий — з поперечною пластинкою, лопата 7 тергуму з глибокою та широкою виїмкою.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Мешкання на охоронюваних територіях не встановлено. Треба провести більш ретельні пошуки місць перебування, оцінку чисельності та стану популяції виду в Україні та створити заказники в місцях його знаходження.
Господарське та комерційне значення: Запилювач бобових рослин. В комерційних цілях вид не використовується.
Джерело: Лебедєв, 1933; Попов, 1962; Мариковская, 1968. Автори: В.Г. Радченко, С.П. Іванов, М.О. Філатов, О.В. Фатерига Фото: В.Г. Радченко