Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

екдіонурус єдиний
ecdyonurus solus, kłonowska-olejnik, prokopov & godunko, 2007


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Одноденки (Ephemeroptera), родина — Гептагеніди (Heptageniidae).
Природоохоронний статус виду: Зникаючий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Зустрічається тільки в Криму: передгірські ділянки р. Чорна та Альма. За межами Криму невідомий. Ендемік.
Чисельність і причини її зміни:Незначна (поодинокі особини), за сприятливих умов утворюються локальні популяції личинок, з концентрацією до 15 особин на 1 м2.
Причини зміни чисельності: чисельність зменшується в умовах антропогенного пресу (забруднення рік, гідротехнічне будівництво).
Особливості біології та наукове значення: : Біотопи/яруси перебування. Передгірні ділянки рік (рітраль) зі швидкістю течії до 1 м/с та переважно кам’янистим річищем. Личинки трапляються на зворотному боці каміння. Імаго та субімаго — на прибережній рослинності. Характер живлення. Личинки — фіто-детритофаги, зіскоблювачі. Живляться діатомовими водоростями та детритом. Біологія розмноження. Унівольтинний вид. Літ імаго у травні–червні. Зимує на фазі личинки.
Морфологічні ознаки:Личинка жовто-коричнева, довжина без церок до 14 мм. Тіло імаго жовтуватокоричневе, завдовжки до 13 мм, тергіти черевця з чорнувато-коричневими смугами. Від близьких видів роду відрізняється забарвленням тіла, будовою пронотума та зябер у личинки та структурою пеніса імаго. Режим збереження та заходи охорони:Не здійснювалися. Знайдений на території Кримського ПЗ та ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Байдарський». Для збереження популяцій необхідна охорона річкових ділянок від забруднення, спрямлення русла, зміни гідрологічного режиму. Необхідним є дотримання нормативів Водного кодексу України.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Може використовуватися як індикатора якості водного середовища.
Джерело: Kłonowska-Olejnik, Prokopov, Godunko 2007. Автор: Г.А. Прокопов, Р.Й. Годунько Фото: В.О. Корнєєв