Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

гептагенія самоха
heptagenia samochai (demoulin, 1973)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Одноденки (Ephemeroptera), родина — Гептагеніди (Heptageniidae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні:В України зустрічається тільки в Криму: передгірські ділянки р. Чорна, Салгір, БіюкКарасу. За межами Криму відомий з Ізраїлю (типова місцевість), Кавказу, Вірменії, Азербайджану, Грузії та Ірану.
Чисельність і причини її зміни:Незначна (поодинокі особини), за сприятливих умов утворюються локальні популяції личинок, з концентрацією до 20 особин на 1 м2.
Причини зміни чисельності: чисельність зменшується в умовах антропогенного пресу (забруднення рік, гідротехнічне будівництво).
Особливості біології та наукове значення: : Передгірні ділянки рік (рітраль) зі швидкістю течії до 1 м/с та переважно кам’янистим річищем. Личинки трапляються на зворотному боці каміння. Імаго та субімаго — на прибережній рослинності. Характер живлення. Личинки — фіто-детритофаги, зіскоблювачі. Живляться діатомовими водоростями та детритом. Біологія розмноження. Унівольтинний вид. Літ імаго — у травні–липні (можливо, до вересня). Зимує на фазі личинки.
Морфологічні ознаки:Личинка темно-коричнева зі світлим жовтим контрастним малюнком, довжина без церок — до 14 мм. Тіло імаго світло-жовте, завдовжки до 15 мм. Від близьких видів роду відрізняється формою поперечних жилок проксимальної ділянки субкостального поля переднього крила та деталями будови пеніса у імаго, структурою ротових органів та зябер у личинки.Режим збереження та заходи охорони:Не здійснювалися. Знайдений на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Байдарський». Для збереження популяцій необхідна охорона річкових ділянок від забруднення, спрямлення русла, зміни гідрологічного режиму. Дотримання нормативів Водного кодексу України.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Може використовуватися як індикатор якості водного середовища.
Джерело: Demoulin, 1973; Клюге, 1987; Sartori, 1992; Проко- пов, 2004. Автори: Г.А. Прокопов, Р.Й. Годунько Фото: В.О. Корнєєв0