Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

ендроміс березовий
endromis versicolora (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Шовкопрядилемоніїди (Lemoniidae). Представник монотипового палеарктичного роду.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Лісова, частково лісостепова зони Євразії, Кавказ та Закавказзя (Вірменія). В Україні — зона мішаних лісів, частково лісостепова зона. Локальний.
Чисельність і причини її зміни:Незначна (поодинокі особини), у деяких місцевостях у сприятливі роки локально нерідкий.
Причини зменшення чисельності: : не з’ясовані, можливо, хімічна обробка лісів.
Особливості біології та наукове значення: : Зустрічається у мішаних лісах, особливо у молодих березняках. Протягом року розвивається 1 генерація. Літ імаго відбувається з кінця березня до початку травня. Метелики активні удень за сонячної погоди, іноді увечері та вночі. Самки відкладають яйця увечері та вночі. Гусінь живиться листям берези, іноді — граба, ліщини, липи та інших дерев; розвивається у травні–серпні, зимує у коконах серед лісового опаду, у яких навесні і заляльковується.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 45–75 мм. Статевий диморфізм виразний. Переднє крило світлокоричневе з білуватим напиленням, біля його вершини є 3 чіткі білі плями. Середня частина перед ніх крил відокремлена чорнуватими ламаними лініями, у проміжку котрих є вуглувата чорна пляма. Задні крила у самця охристо-коричневі (у самиці — сіруваторуді) з ламаною смугою та білими плямами вздовж зов нішнього краю крила. Тіло дуже пухнасте. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Не розроблені. Як компонент біоценозу пасивно охороняється у деяких ПЗ, зокрема, Поліському. Доцільний пошук популяцій виду та створення ентомологічних заказників у місцях розповсюдження виду з певною регламентацією лісогосподарської діяльності.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Romaniszyn, Schille, 1929; Шелюжко, 1941; Редкие и исчезающие растения и животные Украины, 1988; Плющ, Шешурак, 1997; Різун, Коновалова, Яницький, 2000; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Стадниченко та ін., 2003; Геряк, Канарський, 2006;