Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

совка трейчке
periphanes treitschkei (frivaldsky, 1835)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). Один з 3 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Балканський п-ів та Кавказ, Мала та Передня Азія (Туреччина, Сирія, Іран, Ізраїль, Вірменія). В Україні зустрічається в Кримських горах.
Чисельність і причини її зміни:Незначна (поодинокі особини).
Причини зменшення чисельності: : надмірне випасання худоби на гірських луках, велике рекреаційне навантаження.
Особливості біології та наукове значення: : Дає 1 генерацію на рік. Метелики літають у червні, гусінь живиться на мелісі. Зустрічається у трав’янистих ценозах на гірських схилах та яйлах до висоти 800 м н. р. м.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 26–32 мм. Основний фон передніх крил рожево-жовтий з рожевими поперечними серединною та підкраєвою смугами та лініями. Задні крила рожево-жовті з темнішими жилками та зовнішнім краєм. Торочка на обох парах крил плямиста з рожевими та жовтими проміжками.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Не здійснювалися. Необхідно вивчити екологічні особливості виду, зберегти ділянки гірських лук, обмежити випасання худоби, викошування трави, застосування пестицидів у місцях перебування виду.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Будашкин, Ключко, 1987; Ключко, Плющ, Шешу- рак, 2001; Ключко, 2006. Автор: З.Ф. Ключко Фото: І.Ю. Костюк