Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

совка сокиркова
periphanes delphinii (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). Один з 3 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Середземноморський вид, поширений в Європі крім пн., на Кавказі та пд. Уралу і Приуралля, в Малій, Передній та Центральній Азії, Пн. Африці. В Україні зустрічається майже всюди.
Чисельність і причини її зміни:Незначна. Влітку 2004 р. спостерігали масово (до 30–40 метеликів за добу) у степових районах Криму.
Причини зменшення чисельності: : розорювання степів, лук, застосування пестицидів у садах та парках, надмірне випасання худоби на луках.
Особливості біології та наукове значення: : У степових районах дає 2 покоління на рік. Метелики 1 генерації літають з кінця квітня до червня, другої — у липні–вересні. Гусінь живиться квітками та плодами сокирок і аконітів. Зимує лялечка у ґрунті. Зустрічається на луках, остепнених схилах пагорбів та гір, в парках, садах тощо.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 24–36 мм. Основний фон передніх крил являє суміш світлого і темнофіалково-рожевого відтінків, поперечні смуги фіалково-червоні. Задні крила білуваті з темними жилками та бурувато-сірою поперечною смугою біля зовнішнього краю, торочка світла. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Не здійснювалися. Треба зберегти степові і лучні ділянки, обмежити випасання худоби, викошування трави, заборонити застосування пестицидів у місцях перебування виду.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, 2006. Автор: З.Ф. Ключко Фото: І.Ю. Костюк