Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

совка гайварда
divaena haywardi (tams, 1926)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). Єдиний вид роду.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Східносередземноморський реліктовий вид, поширений на Балканському п-ові (Греція, пд. Болгарії), о. Кіпр та в Туреччині. В Україні зустрічається в Кримських горах.
Чисельність і причини її зміни: Незначна, в 2007–2008 рр. на луках г. АйПетрі спостерігали до 100–120 метеликів за сезон.
Причини зменшення чисельності: : не з’ясовані, найвірогідніше, деградація біотопів.
Особливості біології та наукове значення: : Дає одну генерацію на рік. Літ імаго спостерігається з червня до початку вересня (переважно в липні–серпні) на висоті 600–1500 м н. р. м. Самка відкладає близько 80–90 яєць, ембріональний розвиток триває близько 17 діб. Гусінь живиться на трав’янистих рослинах, зокрема на кульбабі, латуку, подорожнику. Заселяє переважно гірські схили.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 30–37 мм. Основний фон передніх крил від червонувато-жовтого до коричневого, кругла та ниркоподібна плями великі, облямовані темно-коричневим. Задні крила жовті з чорними штрихами вздовж жилок та чорним зовнішнім краєм, оторочка жовта.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Не здійснювалися. Треба взяти під охорону місця перебування виду, зберегти природну рослинність на гірських схилах.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Кожанчиков,1937; Fibiger, 1993; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, 2006. Автор: З.Ф. Ключко Фото: І.Ю. Костюк