Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

каптурниця пишна
cucullia magnifca (freyer, 1840)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Совки (Noctuidae). Один з 225 видів роду; один з 32 видів роду у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Сх. частина Палеарктики — від Поволжя (Сарепта) до Якутії, ареал охоплює степи та схили гір Кавказу, Пд. Уралу, Центральної Азії (Копет-Даг, Тянь-Шань) та Сибіру (Тарбагатай, Джугджур), відоме місцезнаходження в Центральній Європі (Австрія). В Україні зустрічається дуже рідко та локально в степовій та на півдні лісостепової зони на Лівобережжі, в двох пунктах Правобережжя (смт.Солоне Дніпропетровської обл., м. Одеса) та на о-ві Бирючий.
Чисельність і причини її зміни: Зустрічається дуже рідко.
Причини зменшення чисельності: : розорювання степів та лук.
Особливості біології та наукове значення: : Ксерофільний вид. Дає одну генерацію на рік. Метелики літають з кінця липня до початку вересня, активні присмерком та вночі. Гусінь розвивається на різних видах полину.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 36–44 мм. Основний фон передніх крил сріблясто-білий з жовтуватим та рожевим вилиском, дві ламані поперечні смуги жовто-бурі з чорними лініями. Задні крила та торочка на обох парах крил біла.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Не здійснювалися. Потрібно вивчити екологічні особливості виду, взяти під охорону від розорювання та надмірного випасу сухі луки та цілинні ділянки степу зі сприятливими умовами для перебування виду.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Ronkay, Ronkay, 1994; Ключко, Плющ, Шешурак, 2001; Ключко, 2006. Автор: З.Ф. Ключко Фото: І.Ю. Костюк