Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

синявець бавій
pseudophilotes bavius (eversmann, 1832)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Синявці (Lycaenidae). Представник монотипового підроду Rubrapterus Korshunov, 1987.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Марокко, Алжир, частково Пд.-Сх. Європа, Кавказ та Закавказзя, Туреччина, Близький Схід, пн. Іран, пн.-зх. Казахстан. В Україні зустрічається диз’юнктивно лише у декількох пд. областях. Дуже локальний.
Чисельність і причини її зміни: На невеликих ділянках, що не перевищують декілька сот кв. м, у пік льоту може досягати до 20–25 особин на 1 ділянку, здебільшого не перевищує 20–30 особин на 1 га.
Причини зменшення чисельності: : руйнування місць перебування виду (розорювання степу та його заліснення, урбанізація), надмірний випас худоби, випалювання трави.
Особливості біології та наукове значення: : Зустрічається на ділянках крейдяних та вапнякових відшарувань, на схилах річкових терас та ярів, у степу. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів триває з кінця квітня — початку травня до середини червня. Самка відкладає яйця на квітки та стебла шавлій. Гусінь розвивається в квітках шавлії, іноді на її листі. Лялечка зимує у підстилці.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 23–30 мм. Статевий диморфізм досить виразний. Крила самців зверху червонувато-блакитні з відносно широким коричнево-чорним краєм, біля заднього кута задніх крил 2–4 облямованих червонуватим очка; самки мають коричневе забарвлення крил з синім нальотом біля основи крил та більш яскравим рядком червонуватих очок на задніх крилах. Нижня поверхня крил сіра з прикореневим блакитним напиленням та широкою жовтогарячою перев’язкою вздовж зовнішнього краю задніх крил.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Занесений до Червоної книги МСОП та Червоної книги денних метеликів Європи. Як компонент біоценозу охороняється у Луганському ПЗ. Доцільно створити ентомологічні заказники у місцях перебування виду з метою збереження характерних для метелика біотопів.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Образцов, Шелюжко, 1939; Некрутенко, 1985; Плющ,1989б; Tolman, Lewington, 1997, 2008; Кор- шунов, 2002; Плющ, Пак, 2001, 2002; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Голобородька, Пахомов, 2007; Львов- ский, Моргун, 20