Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

сатурнія руда
aglia tau (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатурнії (Saturniidae). Один з 2 видів палеарктичного роду у фауні Європи та України.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Лісова та лісостепові зони Євразії. В Україні зустрічається майже повсюдно, крім степових районів та Полісся.
Чисельність і причини її зміни: Незначна, у деяких областях (Закарпатська, Чернівецька, Черкаська) у сприятливі роки локально звичайний.
Причини зменшення чисельності: : скорочення площ букових та грабових лісів, обробка їх пестицидами.
Особливості біології та наукове значення: : Зустрічається у мішаних (переважно грабових та букових) лісах. Протягом року розвивається 1 генерація. Літ імаго — з середини квітня до кінця травня. Самці активні удень, іноді ввечері. Самки малорухливі, вдень ховаються на стовбурах дерев і серед листя, яйця відкладають вночі, іноді прилітають на світло. Метелики не живляться. Гусінь живиться листям бука і граба, іноді — дуба, берези, вільхи, липи, ліщини, ясеня; розвивається гусінь з травня до липня. Заляльковується у лісовій підстилці. Зимують лялечки.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 55–64 мм. Статевий диморфізм виразний. Основне забарвлення крил у самців рудувато-буре, у самок — блідовохристо-жовте. На кожному крилі є по одному великому фіолетовому очку з чорною облямівкою та світлим малюнком у центрі, подібним до грецької букви «тау».Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Як елемент біоценозу пасивно охороняється у заповідниках зх. та центральної України. Необхідне збереження лісів (в першу чергу букових) та обмеження обробки їх пестицидами. Доцільний пошук популяцій виду та створення ентомологічних заказників у місцях високої концентрації виду.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомі окремі випадки розведення в лабораторних умовах.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Шелюжко, 1941; Ляшенко, 1987; Плющ, Шешурак, 1997; Різун, Коновалова, Яницький, 2000; Хлус, Чередарик, Скільський, Череватов, 2002; Берест та ін., 2006; Геряк, Канарський, 2006; Канарський, 2006; Macek et al., 2007; Котенко та ін., 2008. Осо- бисті по