Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

сатурнія велика
saturnia pyri ([denis & schifermüller], 1775)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатурнії (Saturniidae). Один з 2 видів середземноморського роду у фауні Європи та України.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пн.-Зх. Африка, Пд., частково Центральна та Сх. Європа, Мала Азія, Близький Схід, Кавказ та Закавказзя, Іран. В Україні зустрічається майже повсюдно, крім Карпат та Полісся.
Чисельність і причини її зміни: Незначна, лише на півдні у сприятливі роки локально звичайний.
Причини зменшення чисельності: : знищення природних біотопів (чагарників, рідколісся тощо), застосування пестицидів у лісах, парках та садах.
Особливості біології та наукове значення: : Зустрічається у широколистяних (переважно долинних та заплавних) лісах, у рідколіссі, серед чагарникових пустирів, у парках та садах. Протягом року розвивається 1 генерація. Літ імаго — у травні–червні, літають вночі. Часто прилітають на світло. Метелики не живляться. Гусінь живиться на плодових деревах, ясені, терені. Розвивається гусінь з кінця травня–червня до вересня. Заляльковується у прикореневій частині кормової рослини у твердому грушоподібному коричневого кольору коконі. Зимує лялечка.
Морфологічні ознаки: Найбільший метелик Європи. Розмах крил самця сягає 120 мм, самки — 150 мм. Статевий диморфізм невиразний. Крила буросірі. На кожному крилі є по одному великому очку. Очко чорне, облямоване охристорудим та чорним кільцями. Крила з кількома хвилястими лініями. Зовнішній край крил з чітко відокремленою кремовою облямівкою. Тіло та прикоренева частина крил опушені. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Як елемент біоценозу пасивно охороняється у багатьох заповідниках пд. України. Доцільний пошук популяцій виду та створення ентомологічних заказників у місцях високої концентрації виду з охороною природних лісових та чагарникових біотопів, забороною застосування пестицидів тощо.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомі окремі випадки розведення в лабораторних умовах.
Господарське та комерційне значення: Гарні та великі метелики цього виду можуть використовуватися при виготовленні сувенірів.
Джерело: Шугуров, 1906; Ламперт, 1913; Шелюжко, 1941; Freina, Witt, 1987; Ефетов, Будашкин, 1990; Плющ, Шешурак, 1997; Канарський, 2006. Особисті по- відомлення Безуглого, Ботмана, Волошина, Ге- расімова, Голобородька, Жакова, Ковальчука, Муленка, Пак, Паламарч