Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

чорнушка фегея
proterebia afra (fabricius, 1787) (= phegea borkhausen, 1788)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). Вид монотипного роду.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Балканський п-ів, пд.-сх. частина СхідноЄвропейської рівнини, Пд. Урал, Казахстан, Мала та Зх. Азія, Кавказ та Закавказзя, гірські райони Туркменістану і пд. райони Зх. Сибіру (диз’юнктивний). В Україні зараз зустрічається у Гірському Криму.
Чисельність і причини її зміни: Досить значна. У Кримських горах у пік льоту кількість метеликів становить місцями до 100–800 особин на 1 га. Стан гірських популяцій досить стабільний. У рівнинному степу, можливо, вже зник.
Причини зменшення чисельності: : руйнування місць перебування виду (розорювання степів, урбанізація), рекреаційне навантаження вздовж узбережжя, надмірний випас худоби.
Особливості біології та наукове значення: : Зустрічається у рідколіссях, на яйлах, кам’яних відшаруваннях. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів триває з квітня до липня залежно від висоти н. р. м. і мікроклімату місцевості. Самиця, вірогідно, скидає яйця під час польоту. Гусінь розвивається на злаках, зимує лялечка.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 40–49 мм. Візерунок крилсамця та самки майже ідентичний. Крила темно-коричневого кольору з більш-менш розвинутим сірим напиленням на вершині та зовнішньому краї передніх крил. Уздовж зовнішнього краю обох крил тягнеться помірно розвинута іржаво-руда перев’язка з повним рядком чорних очок.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Охороняється у ПЗ Криму як компонент біоценозу. У місцях перебування виду є доцільним створення ентомологічних заказників та заборона випалювання трави.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Образцов, Шелюжко, 1939; Коршунов, 1964; Higgins, Riley, 1983; Некрутенко, 1985; Tolman, Lewington, 1997; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Львов- ский, Моргун, 2007. Особисті повідомлення Бу- дашкіна, Герасимова,