Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

сінниця геро
coenonympha hero (linnaeus, 1761)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). Один з близько 50 видів голарктичного роду; один з 6 видів у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Лісова зона помірних широт Євразії. В Україні зараз дуже локально зустрічається у зоні мішаних лісів Правобережжя, у Карпатах (не вище 600 м н. р. м.), одна популяція відома в пн. частині Чернігівської обл.; за останні 5080 років, ймовірно, зник на 40-50% території української частини ареалу.
Чисельність і причини її зміни: Здебільшого незначна, але локально може бути досить численним.
Причини зменшення чисельності: : руйнування місць перебування виду (осушувальна меліорація, розробка торфовищ), надмірний випас худоби, викошування трав, інтенсивне лісогосподарство.
Особливості біології та наукове значення: : Зустрічається на болотистих та торфових луках, багнищах, вологих лісових галявинах. Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго триває з середини травня до червня; метелики не схильні до міграцій. Відкладання яєць та розвиток гусені відбувається на злакових (колосняк, ячмінь тощо) та, можливо, на деяких видах осок. Заляльковується на поверхні ґрунту.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 28-31 мм. Візерунок крил самця та самки майже ідентичний, у самки більш розвинутий. Крила коричневого кольору, на задніх крилах 4 чорних очка, оточених рудими кільцями. Знизу на крилах є руда зов нішня облямівка, а на задніх крилах знаходиться 6 чорних з білою крапкою посереди ні очок, оточених рудими кільцями. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється у деяких заповідниках зх. України, зокрема у ПЗ «Розточчя». У місцях перебування виду є доцільним створення ентомологічних заказників з забороною осушувальної меліорації, розробки торфу, випалювання трави тощо.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Ксенжопольский, 1912, 1911; Romaniszyn, Schille, 1929; Образцов, Шелюжко, 1939; Різун, Конова- лова, Яницький, 2000; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Канарський, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідо- млення Герасим