Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

сатир залізний
hipparchia statilinus (hufnagel, 1766)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Сатири (Satyridae). Один з 25 видів роду; єдиний представник підроду Neohipparchia у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд., Центральна та Сх. Європа (крім пн. районів), Пн. Африка, Мала Азія та Кавказ. В Україні зустрічається на Поліссі, у лісостеповій та степовій зонах, у Гірському Криму. Локальний.
Чисельність і причини її зміни: У пік льоту за сприятливих умов досягає: на Поліссі — 1–5 особин на 1 га, в Херсонській обл. — 5–10, Гірському Криму — 5–20, на сх. степової зони — 100–300 особин на 1 га.
Причини зменшення чисельності: : руйнування біотопів виду (вирубування лісів, розорювання цілинних степів, випалювання трав тощо).
Особливості біології та наукове значення: : Місця перебування: на Поліссі — сухі сонячні галявини у борах, узлісся і лісові просіки; у Херсонській обл. — біля річок і лиманів та на солончаках; у Криму — рідколісся та чагарники пд. берега, іноді — передгір’я і галявини гірських лісів; на пд. сх. — ділянки цілинного степу, кам’янисті крутосхили з розрідженою трав’янистою рослинністю. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів — з серпня до вересня–жовтня (у Гірському Криму — з липня). Гусінь живиться на рослинах родини злакових, розвивається з вересня до червня, зимує.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 42–53 мм. На передніх крилах мають два очка, іноді з білими крапками посередині. У самки на задніх крилах одне очко біля заднього кута і в один ряд з ним кілька білуватих крапок, навколо очок перед ніх крил жовтуваті плями. Загальний фон забарвлення крил — темний сірокоричневий. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Пасивно охороняється у деяких заповідниках Криму (Карадазький ПЗ та інші), Луганському ПЗ, а також у Джарилгацькому заказнику державного значення. Доцільно створити ентомологічні заказники на Поліссі. У місцях перебування виду рекомендована регламентація випасання худоби, викошування та заборона випалювання трави.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Образцов, Шелюжко, 1939; Шешурак, Плющ, Ка- вурка, 2004; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Берест та ін., 2006; Плющ, 2006, 2007; Голобородька, Пахомов, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Шешурак, Плющ, Берест, Шимко, 2007. Особисті п