Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

люцина
hamearis lucina (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Ріодініди (Riodinidae). Єдиний представник тропічної родини у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Європа (крім пн. районів) та частково Мала Азія. В Україні зустрічається у Карпатах та Закарпатті, на пд. Лісової зони, у Лісостепу та місцями у Степу. Локальний.
Чисельність і причини її зміни: Незначна, за сприятливих умов у пік льоту чисельність метеликів іноді становить 10–20 особин на 1 га.
Причини зменшення чисельності: : заміна природних лісів штучними лісонасадженнями, що призводить до збіднення трав’яного покриву; надмірне випасання худоби, викошування та випалювання трави, урбанізація та збільшення рекреаційного навантаження на біотоп.
Особливості біології та наукове значення: : Зустрічається на лісових галявинах та узліссях, узбіччях шляхів, чагарниках у вологих місцях, захисних лісосмугах. Дає 2 генерації на рік. Літ імаго — з кінця квітня до початку червня та з липня до початку серпня. Самка відкладає по 1–2 яйця на нижню поверхню листя кормових рослин (первоцвіт, вербозілля). Гусінь з’являється через 2 тижні; розвивається у червні–липні та з вересня до квітня. Зимує гусінь молодшого віку у сухому листі на поверхні ґрунту.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 28–35 мм. Передні крила чорно-коричневі з багатьма жовтими та рудими плямами. Задні крила з 3 невеличкими плямками та нечіткою рудою перев’язкою у маргінальній області. Статевий диморфізм досить слабкий.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Пасивно охороняється на деяких природоохоронних територіях Лісостепу та Буковини. Доцільним є збереження біотопів виду та створення ентомологічних заказників у місцях перебування виду з забороною надмірного випасання худоби та викошування трав.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Ксенжопольский, 1912, 1911; Образцов, Шелюж- ко, 1939; Плющ, Пак, 2001, 2002; Шешурак, Плющ, Кавурка, 2004; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Канарський, 2006, 2007; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Осо- бисті повідомленн