Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

носатка- листовидка
libythea celtis (laicharting in fuessly, 1782)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Носатки (Libytheidae). Один з 6 видів роду; єдиний представник невеликої родини у фауні України.
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні: Пд. Європа, Пн. Африка, помірний (частково) та субтропічний пояси Азії (до Японських о-вів). В Україні зустрічається лише у Гірському Криму та на пд. березі Криму.
Чисельність і причини її зміни: Подекуди зустрічається досить часто, за сприятливих умов у пік льоту буває 500–1000 і більше особин на 1 га.
Причини зменшення чисельності: : порушення породної структури лісу, особливо винищення каркасу південного — єдиної кормової рослини гусені цього виду у межах України; безконтрольне використання пестицидів, урбанізація.
Особливості біології та наукове значення: : Зустрічається у лісах, рідколіссях та парках чорноморського узбережжя і пд. схилів Кримських гір, іноді — на яйлах. Дає одну генерацію на рік. Літ імаго, які перезимували, починається в кінці лютого — на початку березня, триває до середини травня; влітку — з середини червня до пізньої осені. Метелики найчастіше сидять на тонкому гіллі дерев та чагарників, імітуючи сухе листя; у спеку також на вогких місцях біля калюж тощо. Характерна літня імагінальна діапауза. Гусінь живиться листям каркасу південного; заляльковується на деревах і чагарниках.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 35-47 мм. Метелик характерної форми з дуже видовженими губними полапками. Крила темно-коричневі з оранжево-рудими плямами, переднє крило з невеликою білуватою плямою біля вершини. Задні крила знизу сіро-коричневі з малюнком, який імітує сухе листя.Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Охороняється у ПЗ гірського Криму. Рекомендується зберігати природні ліси та рідколісся з каркасу південного. Доцільним є створення ентомологічних заказників у місцях з найбільшою чисельністю виду.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Коршунов, 1964; Некрутенко, 1985; Редкие и ис- чезающие ..., 1988; Tolman, Lewington, 1997, 2008; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Львовский, Моргун, 2007. Особисті повідо- млення Ботмана, Будашкіна, Герасимова, Єфетова, Пузанова,