Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

поліксена
zerynthia polyxena ([denis et schifermüller], 1775)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Лускокрилі (Lepidoptera), родина — Косатцеві (Papilionidae). Один з 2 видів роду; єдиний вид у фауні України; представлений номінативним підвидом.
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Ареал охоплює Пд., Пд.-Сх. та частково Сх. Європу, Зх. Кавказ. В Україні зустрічається майже повсюдно, крім високогір’я Карпат, деяких пн., зх. та найбільш посушливих степових регіонів.
Чисельність і причини її зміни: Подекуди чисельний вид; на окремих ділянках (площею до 5–8 га) кількість метеликів може досягати у пік льоту імаго до 30–100 особин на 1 га, але здебільшого не перевищує 10–20 особин на 1 га.
Причини зменшення чисельності: : скорочення місць перебування виду внаслідок затоплювання й осушування заплав, урбанізації, рекреації, вирубування лісів тощо. Негативно впливають різкі коливання рівня води у водоймах протягом доби, що може спричиняти загибель гусені та лялечок.
Особливості біології та наукове значення: : Локальний вид, зустрічається у Лісостепу, на узліссях, галявинах байрачних та заплавних лісів. Дає 1 генерацію на рік. Літ метеликів — з середини квітня до початку червня. Самка відкладає від 1 до 30–32 яєць на листки, квіти та гілки верхньої частини хвилівника звичайного — Aristolochia clematitis. Гусінь з’являється через 8–9 днів, її розвиток триває 4–5 тижнів (травень–червень). Лялечки прикріплюються до гілок рослини та зимують, іноді 2–3 сезони.
Морфологічні ознаки: Розмах крил — 45–55 мм. Візерунок крил самця та самки ідентичний. Досить яскравий метелик із строкатим забарвленням. Фон забарвлення жовтий із сітчасто-смугастим чорним малюнком. Добре помітні темні крайові зубчасті перев’язки із світлою серединою. На задніх крилах є також червоні та місяцеподібні сині плями з чорною облямівкою. Черевце з чорними та червоними цятками. Режим збереження популяцій та заходи з охорони:Охороняється у деяких заповіднках, зокрема у Канівському, Українському степовому та Луганському ПЗ. Доцільним є створення ентомологічних заказників у долинах річок, особливо поблизу великих міст задля запобігання затоплення чи руйнування та забудови місць перебування виду. Додаток ІІ Бернської конвенції.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Відомостей немає.
Джерело: Некрутенко, Чиколовець, 2005; Плющ та ін., 2005, 2006; Плющ, 2006, 2007; Львовский, Моргун, 2007; Канарський, 2007. Особисті повідомлення Андру- щенка, Безуглого, Ботмана, Будашкіна, Волошина, Герасімова, Голобородька, Дем’яненка, Жакова, Канарського,