Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

боліварія короткокрила
bolivaria brachyptera (pallas, 1773)


Таксономічна належність:Клас - Комахи (Insecta), ряд — Богомоли (Mantoptera), родина — Справжні богомоли (Mantidae).
Природоохоронний статус: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні: Один вид роду у фауні України. Ареал диз’юнктивний. Поширений в Пн. Причорномор’ї, у Малій Азiї, на Близькому Сході, Кавказі та у Закавказзі, Нижньому Поволжі, Сх. Казахстані та Середній Азії, Пд.-Зх. Монголії. В Україні відомий з пд. Одеської та Херсонської обл., Криму.
Чисельність і причини її зміни: Рідкісний вид, реєструються лише поодинокі екземпляри. Чисельність зменшується внаслідок степових пожеж, розорювання цілинних ділянок, перевипасу, використання приморських степів в рекреаційних цілях та застосування пестицидів.
Особливості біології та наукове значення: Генерація однорічна. Зимують у фазі яйця. Личинки з’являються в кінці травня — на початку червня, дорослі комахи — з кінця червня. Хижаки-засадники, живляться дрібними комахами. Самець та самка короткокрилі, тому не здатні до польоту. Зустрічаються у передгір’ях, на схилах горбів, ярів та балок зі збідненим степовим різнотрав’ям, на ділянках цілинних піщаних степів. Тримаються на поверхні ґрунту, іноді — на кущах полину й сухих стеблах трав.
Морфологічні ознаки: Довжина тіла 35–46 мм. Бурувато-сірі, іноді із загальним зеленуватим відтінком. На передній поверхні голови добре помітна чорна з білою оторочкою поперечна смужка, що охоплює очі та лоб. Вздовж усієї довжини по центру передньоспинки добре виражений поздовжній кіль. Надкрила і крила з білою смужкою вздовж переднього краю, вкорочені, у обох статей не заходять за середину черевця. Крила прозорі, димчаті, з чорно-фіолетовою блискучою оторочкою по краях. Перший членик задньої лапки довший за всі інші, разом узяті.
Режим збереження популяції та заходи з охорони: Охороняються у Карадазькому ПЗ у складі фауни безхребетних. Необхідно вивчити особливості біології виду. Доцільно створювати у місцях перебування виду ентомологічні заказники.
Розмноження та розведення у спеціально створених умовах: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення: Корисний ентомофаг, комерційного значення не має.
Джерело: Якобсон, Бианки, 1905; Шугуров, 1907; Бей- Биенко, 1964 а; Правдин, 1984; Редкие и исчеза- ющие…, 1988; ЧКУ, 1994; Otte, Spearman, Stiewe, Eades, 2008; Семенов, 2009; власні спостереження Пушкаря та Савчука. Автори: Т.І. Пушкар, В.М. Єрмоленко Фото: Є.В