Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

стрілка ліндена
erythromma lindenii (selys, 1840)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Бабки (Odonata), родина — Стрілки (Coenagrionidae).
Природоохоронний статус виду: Рідкісний.
Ареал виду та його поширення в Україні:Середземномор’я. В Україні — Придунав’я, Нижній Дністер (Одеська обл.), Нижній Дніпро (Херсонська обл.).
Чисельність і причини її зміни:Незначна (поодинокі особини).
Причини зміни чисельності: забруднення водойм, в яких розвиваються личинки.
Особливості біології та наукове значення: :Зустрічається біля проточних і стоячих водойм. Дає 1 генерацію на рік. Літ імаго — у червні–серпні. Яйця відкладає на водяні рослини річок з повільною течією і водойм з чистою, насиченою киснем водою. Реліктовий середземноморський вид.
Морфологічні ознаки:Самці: Верхні анальні придатки довші за нижні, вигнуті. Потиличні плями лінійні, або відсутні. Доплечова смуга дуже широка. Самки: анальні придатки світлі. Мезостигмальна пластинка велика, з жовтими бічними горбочками. Задній край передньоспинки слабко викривлений, трилопатевий. У обох статей птеростигма світлосіра, велика. Тіло — 24–29, крила — 17–20 мм.Режим збереження та заходи охорони:Охороняється у комплексі з іншими видами у БЗ «Дельта Дунаю». Рекомендується досліджувати стан популяцій, зокрема в умовах заповідника, це дасть змогу планувати науково обґрунтовані заходи щодо збереження виду.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Dyatlova, Kalkman, 2008. Автори: В.М. Єрмоленко, В.М. Титар Малюнок: О.А. Задніпрян