Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

красуня діва
calopteryx virgo (linnaeus, 1758)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Бабки (Odonata), родина — Красуні (Calopterygidae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Бiльша частина Європи, Пн. Африка (Алжир), Зх. i Центральна Азiя, частина Зх. i Сх. Сибiру. В Україні переважно на Правобережжі. В Криму вид, найімовірніше, зник.
Чисельність і причини її зміни:Незначна (поодинокі особини), подекуди трапляються частіше.
Причини зміни чисельності: хімічне та органічне забруднення води, гідротехнічне будівництво, меліорація тощо.
Особливості біології та наукове значення: :Зустрічається в заплавах вздовж берегів водотоків. Має дворічну генерацію. Літ імаго — з травня до вересня. Самка відкладає по одному до 300 яєць у тканини листків і стебел водяних рослин через надрізи, зроблені яйцекладом. Личинки розвиваються переважно у проточній воді; у стоячих і слабко проточних водоймах зустрічається рідко.
Морфологічні ознаки:Самці: крила темно-сині, блискучі (у молодого самця темно-бурі), лише вершини світліші, напівпрозорі. Самки: крила повністю димчасті або коричневі з сірувато-бурими або коричневими жилками. Тіло — 33–40, крила — 27– 36 мм.Режим збереження та заходи охорони:Дотримання водо- та природоохоронного законодавства. У місцях перебування популяцій потрібно створити ентомологічні заказники.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Горб, Павлюк, Спурис, 2000; Прокопов, Хрока- ло, 2007; Материалы IV международной научно- практической конф., 2007. Автори: В.М. Єрмоленко, В.М. Титар Малюнок: Я.І. Медловська