Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

кордулегастер кільчастий
cordulegaster boltoni (donovan, 1807)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Бабки (Odonata), родина — Кордулегастрові (Cordulegastridae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Охоплює також пд. райони Пн. і Центральної Європи та сх. частину Сх. Європейської рівнини. В Україні: переважно зони Мішаних лісів та Лісостепова.
Чисельність і причини її зміни:Незначна (поодинокі особини).
Причини зміни чисельності: хімічне та органічне забруднення водойм.
Особливості біології та наукове значення: :Населяє узлісся та галявини рівнинних і гірських лісів, заплавні луки й чагарники вздовж річок і озер. Личинки живуть у проточних водоймах. Самка відкладає яйця у водойму з повітря (під час льоту). Хижак, полює на дрібних літаючих комах, переважно в затінених місцях. Личинки живляться водяними комахами.
Морфологічні ознаки:Потиличний трикутник жовтий. Середні сегменти черевця з 2 жовтими поперечними смугами. Самці: верхні анальні придатки біля основи зближені. Самки: основа яйцеклада жовта. Тіло — 76–82, крила — 41–46 мм. Режим збереження та заходи охорони:Треба докладно вивчити особливості біології виду. Рекомендується створити ентомологічні заказники на водоймах, де виявлені личинки.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Горб, Павлюк, Спурис, 2000. Автори: В.М. Єрмоленко, В.М. Титар Малюнок: О.А. Задніпрян