Все Красные Книги > Червона книга України. Тварини

офіогомфус цецилія
ophiogomphus cecilia (fourcroy, 1785)


Таксономічна належність:Клас — Комахи (Insecta), ряд — Бабки (Odonata), родина — Дідки (Gomphidae).
Природоохоронний статус виду: Вразливий.
Ареал виду та його поширення в Україні:Від Центральної Азії до Європи, досягаючи Німеччини та Данії. В Україні зареєстрований у Зх. Лісостепу, Прикарпатті, Карпатах та в Закарпатській низовині.
Чисельність і причини її зміни:Дуже рідкісній вид, зустрічаються лише поодинокі особини.
Причини зміни чисельності: зміна гідрологічного режиму річок, евтрофікація водойм внаслідок господарської діяльності людини.
Особливості біології та наукове значення: :Надає перевагу річковим біотопам з піщаним дном; дорослих особин можна побачити відпочиваючими на землі чи на рослинах. Реофіл. Літ імаго — в червні–липні.
Морфологічні ознаки:Край потилиці з 2 виростами. Світлі частини тіла зелені (майже всі груди) або жовті. Самець: нижній анальний придаток глибоко розколотий. Самка: генітальна пластинка невелика, з двома довгими тонкими виростами. Тіло — 53–58, крила — 30– 35 мм.Режим збереження та заходи охорони:Занесено в ІІ додаток Бернської конвенції. Заповідання придатних для виду біотопів; виконання загальних вимог щодо охорони гідробіоценозів річок.
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Відомостей немає.
Господарське та комерційне значення:Відомостей немає.
Джерело: Askew,1988; Горб, Павлюк, Спурис, 2000; Матушкі- на, Хрокало, 2002. Автор: В.М. Титар Малюнок: О.А. Задніпрян